Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Chibac Natalia
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT str. M.Kogălniceanu 65, bl.2, bir.206 MD-2009, Chișinău
Tel: 069250470
E-mail: kibnat@rambler.ru

 

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul civil - contractele, dreptul locativ

DISCIPLINE PREDATE

Ciclul I. Licenţă

Dreptul civil. Partea specială. Contractele

Dreptul locativ

Ciclul II. Masterat.

Reglementarea juridică a activității de întreprinzător în domeniul turismului

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2014

Tema tezei de doctorat: „Contractul de servicii turistice"

Conducător științific: Dr.conf. Sergiu Băieșu

Studii masterat, Universitatea de Stat din Moldova, 2003

Licență în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2001

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2003 - până în prezent

Educator la grădiniţa de copii nr.196 din or.Chişinău, 1994 - 1996.

Profesor de muzică şi cânt la şcoala medie moldo-rusă nr.52 din or.Chişinău, 1989 - 1994. 

PUBLICAŢII

I. Manuale

1.        Drept civil: Partea specială: Scheme, speţe, teste / colectiv de autori: Bănărescu Iulia, Bruma Sorin, Chelaru Oleg [et al.]; sub red.: Chibac Gheorghe, Baieş Sergiu; Univ. De Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Catedra Drept Civil. Ediţia a 2-a, Chişinău, S.n., 2013 (Î.S.F.E.-P. „Tipografia Centrală"), 332 p, ISBN 978-9975-53-185-6

2.        Chibac Gheorgh, Bruma Sorin, Robu Oxana, Chibac Natalia. Drept civil. Contracte şi succesiuni. Curs universitar. Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de Drept. catedra Drept civil. Ed.a 2-a, Chişinău:S.n., 2014 (Î.S.F.E.-P. „Tipografia Centrală"), 392 p. ISBN 978-9975-53-356-0.

3.        Chibac Gheorghe, Chibac Natalia. Drept locativ: Note de Curs.     Chişinău: S.n., 2015 (Î.S.F.E.-P. „Tipografia Centrală"), 112 p. ISBN 978-9975-53-518-2.    

II.   Monografii

Dreptul turismului: Studiul monografic. Chişinău: S.n., 2015 (Î.S.F.E.-P. „Tipografia Centrală"), 127 p. ISBN 978-9975-53-451-2.

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

1.       Contractul de servicii turistice: noţiunea, importanţa, perspective. Revista Naţională de Drept, categoria C, ISNN-1811-0770, nr.6, iunie 2007, p.43-45, 0,2 c.a.;

2.       Subiecţii contractului de servicii turistice. Revista Naţională de Drept, categoria C, ISNN-1811-0770, nr.8, august 2007, p.67-69, 0,2 c.a.

3.       Structura raporturilor contractuale şi particularităţile executării contractului de servicii turistice. Revista Naţională de Drept, categoria C, ISNN-1811-0770 nr.7, iulie 2009, p.59-61, 0,3 c.a.

4.       Unele particularităţi ale drepturilor şi obligaţiilor părţilor în contractul de servicii turistice. Revista Naţională de Drept, categoria C, ISNN-1811-0770,  nr. 10-12, septembrie 2009, p.141-143, 0,18 c.a.

5.       Obiectul contractului de servicii turistice, Revista Naţională de Drept, categoria C, ISNN-1811-0770, nr.5-6, 2010, p.105-107, 0,3 c.a.

6.       Contractul de servicii turistice: definiţia, evoluţia şi perspectivele. Revista Naţională de Drept, categoria C, ISNN-1811-0770, nr.11,  2010, p.48-52, 0,5 c.a.

7.       Clauzele esenţiale ale contractului de servicii turistice, Revista Naţională de Drept, categoria C, ISNN-1811-0770, nr.1, ianuarie 2011, p.43-49, 0,43 c.a.

8.       Unele aspecte cu privire la intenţia de a contracta în raporturile turistice. Revista Naţională de Drept, categoria C, ISNN-1811-0770, nr.9, septembrie 2012, p.81-84 

9.       Delimitarea contractului de servicii turistice de alte contracte. Legea şi Viaţa, categoria C, ISSN 1810-309X, nr.4 (268) 2014, p.23-27. 

10.  Contractul de vânzare-cumpărare la licitație. Analiza juridică a legislației naționale și internaționale și accepțiunile juridice ale acestuia. Coautor Vîrlan Petru, student. Studia Universitatis Moldaviae, categoria B, ISSN 1814-3199, nr.3, 2016, p.138-145.   

IV. Participări la foruri ştiinţifice (naţionale şi internaţionale): 

1.1.            Conferinţe internaţionale în republică:

1.1.1.      Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea cu genericul  „Problemele actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european", USEM din 12 decembrie 2007, cu articolul „Unele aspecte de ordin teoretic şi practic cu privire la conţinutul contractului de servicii turistice„ /Col.red. Iurie Sedleţchi, Valeriu Cuşnir, Alexandru Buruian [et.al.]. Chişinău: CEP USM, 2008, ISBN 978-9975-70-732-9,  p.250-251, 0,1 c.a.

1.1.2.      Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 ani ai Declaraţiei Universale ale Drepturilor Omului" din 12 decembrie 2008 cu articolul „Preţul - clauză esenţială a contractului de servicii turistice", Col.red. Iurie Sedleţchi, Anatolie Donciu, Nicolae Clima, Gheorghe Amihalachioaie [et.al.]. Chişinău: „Helmax", 2009, ISBN 978-9975-9676-6-2,  p.90-92, 0,2 c.a

1.1.3.      Conferința științifico-internațională cu genericul „Creșterea competitivității economice în contextul formării societății bazate pe cunoaștere", 28-29 octombrie 2016. Caprian Iulia, Chibac Natalia. Clasificarea asigurărilor în obligatorii și facultative, deosebirile între ele. CEP USM, Chișinău, 2016, p.420-427.

1.2.            Conferinţe cu participare internaţională:

1.2.1.      Conferinţa ştiinţifică cu participarea internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM cu genericul „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare", 21-22 septembrie 2011, cu comunicarea „Problemele actuale ale contractului de servicii turistice", ISBN 978-9975-71-140-1, CEP USM, Chişinău 2011, pag.169-171, 0,3 c.a.

1.3.            Conferinţă internaţională:

1.3.1.      Мiжнародно-правовi проблеми сучасного торговельного мореплавства. Збiрник матерiалiв 1 Мiжнародноï науконо-практичноï конференцïï, випуск перший, 11 грудня 2012. Киïв.2013. Киïdский Унiверситет Права НАН Украïни (редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицкий Ю.Л., Чернецька О.В., Дей М.О., Переверзева О.С., Эдгарова I.В. та инши). Вип.1. Киïв. Видавництво Лïра-К 2013, 270 стр. ISBN 978-966-2609-45-5. Статья: Законодательство Республики Молдова о туризме: проблемы и перспективы. Стр.259-265.

1.3.2.      "Stability, Growht ant Prosperity - in the European Space", conference international.(2015, Chisinau). Materials of conference with international participation, Held on March 26-27, 2015, in Chisinau Moldova/ ed. coard.: Sedletchi Iurie {et al.}. Chişinău. Centrul Editorial "Universitatea de Studii Europene din Moldova", 2015 (tipografia "Adrilanga") 264 p. articolul - Agenţia de turism - principalul intermediar în industria turismului", p.135-139.        

  1. Studii ştiinţifice:

2.1.            Articolul „Termenele, modalităţile de soluţionare a litigiilor şi răspunderea părţilor" - Studii juridice în onoarea prof.univ.dr. Gheorghe Chibac,./ Univ.de Stat din Moldova, Facultatea de Drept; resp.ed.:Sergiu Băieşu. - Chişinău: CEP USM, 2013, ISBN 978-9975-71-358-0, p.162-167

 

Cunoaşterea limbilor: limba română (excelent), limba rusă (excelent), limba franceză (cu dicţionarul) .

 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.