Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Tabuncic Tatiana
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Prodecan, Învățământ cu frecvenţă de zi

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 14, Chişinău, MD-2009
Tel: + 373 22 57 77 77
E-mail: tatiana.tabuncic@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept civil

DISCIPLINE PREDATE

Drepturile reale

Teoria generală a obligaţiilor

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2006

Tema tezei de doctorat: „ Gajul ca mijloc de garantare a executării obligaţiilor"   

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2001

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2000

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

Corso di Conoscenza della Lingua Italiana, livello C2 CELI 5, Università per stranieri di Perugia, CVCL - Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche, ottobre 2010 - giugno 2012

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2002 - aprilie 2006

Lector superior, Universitatea de Stat din Moldova, aprilie 2006 - ian. 2007

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, sept. 2012 - prezent

Prodecan, Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, martie 2014 - prezent

PUBLICAŢII

I. Manuale

Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a obligaţiilor: Schema, speţe, teste, Chişinău: Tipografia Centrală, 2013. - 252 p. (în colab.)

II. Monografii

Gajul ca mijloc de garantare a executării oblgaţiilor, Arad: Concordia, 2006. - 182 p.

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Aspecte generale privind noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de gaj // Revista Naţională de Drept, 2005, nr. 7, p. 49-51

Particularităţile gajării mărfurilor aflate în circulaţie // Revista Naţională de Drept, 2004, nr. 10, p. 45-51

Regimul juridic specific al banilor ca obiect al gajului // Revista Naţională de Drept, 2004, nr. 1, p. 44-49

Unele particularităţi ce ţin de natura juridică a gajului bunurilor mobile // Revista Naţională de Drept, 2003, nr. 12, p. 38-45

IV. Comunicări ştiinţifice

Dreptul vecinătăţii // Materialele conf. şt. a corpului didactico-ştiinţific "Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002" 30 septembrie - 6 octombrie 2002. Ştiinţe umanistice, Chişinău: CEP USM, 2003, p. 100-108

Dreptul de abitaţie: aspecte teoretico-practice // Conferinţa internaţională, ştiinţifico-practică "Codul Civil al Republicii Moldova: 10 ani - realizări, reserve şi perspective" 19-20 septembrie 2013.

V. Comentarii de legi şi alte acte normative

Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, Vol. I, Chişinău: ARC, 2005. - 816 p. (în colab.)

VI. Alte publicaţii

Particularităţile executării obligaţiilor prin intermediul acţiunilor oblice şi pauliene (revocatorii) // Studi în onoarea  prof. univ. dr. Gheorghe Chibac, Chişinău: CEP USM, 2013, p. 388-401. (în colab.)

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Italiana - fluent

Rusa - fluent

Spaniola, franceza - debutant

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.