Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Untila Natalia
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT str.Iablocikin 2/1, et.5, bir.501, Chișinău
Tel: 022 59-38-56
E-mail: untilanatalia@mail.ru

DISCIPLINE PREDATE

Dreptul muncii

Legislația muncii și protecției sociale

STUDII

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2012

Licenţiat în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2007

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

„ Acordarea asistenței juridice calificate", Asociația publică „Clinică Juridică", 2005-2007

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2011 - prezent

Jurist, "WINIFY" SRL, iulie 2011-prezent

Jurist, ÎM „CREAFIRE" SRL, aprilie 2010- iunie 2011

Inspector resurse umane, ÎM „INTERMAG" SRL, octombrie 2008- mai 2009

Manager resurse umane, ÎCS „ASTROLINE" SRL, iunie 2007- februarie 2008

PUBLICAŢII

I. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Reflecții privind accidentele de muncă // Revista Națională de Drept, 2012, nr.8, p. 71-76

Abordări privind detașarea într-o anumită funcție // Ziarul Dreptul , 2010, nr. 47, p.4

Femeia criminal-dimensiuni psihosociale // Ziarul Dreptul , 2010, nr. 45, p.5

Calificarea accidentelor de muncă // Ziarul Dreptul , 2010, nr 43, p.4

II. Comunicări ştiinţifice

Declararea și cercetarea accidentelor de muncă // Rezumate ale comunicărilor conferinţei științifice cu participare internațională „Interferințe universitare - Integrare prin cercetare și inovare" Chişinău: CEP USM, 2012, p. 197- 200;

Calificarea accidentelor de muncă //  Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice din 22 mai 2012 "Teoria şi practica administrării publice", Chişinău, 2012, p.192-193  ;

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Franceza- fluent

Italiana- bine

Engleza- bine

Rusa- bine

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.