Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Macovei Tatiana
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT E-mail: macovei.tanea@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul muncii - specializare generală;

Litigii de muncă  - specializare generală.

DISCIPLINE PREDATE

Dreptul muncii.

STUDII

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2007

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2006

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2008 - prezent

Avocat, BAA M. Macovei & Partenerii, 2006 - prezent

PUBLICAŢII

I. Manuale

Litigii de muncă. Suport de curs.// Chișinău: Tipografia Centrală, 2012. - 1200 p. (coautor Secrieru Oxana)

II. Articole în revistele de specialitate ale Republicii Moldova

Acţiunile afirmative aplicate în privinţa femeilor angajate în raporturi juridice de muncă// Revista Națională de drept, nr. 11, noiembrie 2012,  p. 71-76.

Interzicerea hărţuirii sexuale a femeilor la locul de muncă.// Revista Națională de drept, nr. 12, decembrie 2012, p. 76-81.

Aplicarea tratamentului diferenţiat în privinţa  femeilor în domeniul raporturilor juridice de muncă// Revista Națională de drept, nr. 1, ianuarie 2013 p. 64-68.

Interzicerea hărțuirii morale a femeilor la locul de muncă//  Revista Națională de drept, nr. 2, februarie 2013,  p. 48-52.

Cauzele remunerării diferite a femeilor și a bărbaților pe piața muncii din Republica Moldova// Revista Națională de drept, nr. 3, martie 2013, p.56-60.

III. Comunicări ştiinţifice

Egalitatea în drepturi a femeilor şi a bărbaţilor  în cadrul raporturilor juridice de muncă// Materialele conf. șt. cu part. int. „Perfectarea procesului managerial şi realizarea economică în cadrul sistemului cooperaţiei de consum" 28-29 aprilie 2010, UCCM, Analele Ştiinţifice ale UCCM, volumul al IX-lea, Partea 2, Chişinău 2011, p. 216-224.

Garanțiile juridice ale muncii femeilor salariate care folosesc concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului  în vârstă de până la 3 ani şi a concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3  la 6 ani// Materialele conf. șt. cu part. int. „Realizările și perspectivele dezvoltării comerțului și cooperației de consum" 7-8 aprilie 2011, UCCM, Analele Ştiinţifice ale UCCM, volumul al X-lea, Chişinău 2012, p. 300-305.

Concediul de maternitate - reglementări naţionale şi internaţionale// Materialele conf. șt. cu part. int. Internaţională „Societatea civilă în realizarea Strategiei Naţionale de Reformare a Sectorului Justiţiei 2011-2016", organizată de Uniunea Juriştilor din Moldova în colaborare cu Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 14 octombrie 2011, Revista Naţională de Drept, ediţie specială, nr. 10-11 an. 2011, p. 106-110.

Principiul remunerării egale pentru o muncă de valoare egală// Materialele conf. cu part. int. „Teoria și practica administrării publiceˮ 22 mai 2012, Academia de Administrare publică de pe lângă Președintele RM, p. 163-165.

Acordarea pauzelor pentru alimentarea copilului/copiilor în vârstă de până la 3 ani mamelor salariate;

Lucrări la care este interzisă utilizarea muncii salariatelor gravide",

// Materialele conf. cu part. int. Interferențe universitare - integrare prin cercetare și inovareˮ 25-26 septembrie 2012, USM, Rezumate ale comunicărilor științe juridice și științe sociale, Chișinău, 2012, p. 185-191.

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 2007 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleza - fluent

Rusa - fluent

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.