Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT E-mail: femidaconsulting@yahoo.com

 

 

 

 

 

Curriculum vitae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educaţie şi formare

 

 

Perioada

 

15 octombrie 2019- participarea la dezbaterea publică ,,Sistemul de pensii după 3 ani de reformă: mai echitabil și sustenabil ?ʼʼ

20-22 septembrie 2019- participarea în calitate de trainer în cadrul Academiei Politice FES ,,Drepturi cetățenești, stat social și democrație socialăʼʼ, Vadul lui Rașcov, RM;

11-12 septembrie 2019, participarea la Întâlnirea Constituantei EPSU pentru Europa de Sud-Est Chișinău, Moldova;

09 septembrie 2019- participarea la dezbaterea publică ,,Impactul reformei controlului de stat al securității și sănătății în muncăʼʼ;

22-23 iulie 2019- participarea la atelierul de lucru Protecția drepturilor lucrătorilor în cadrul Acordurilor de asociere a UE cu Georgia, Moldova și Ucraina, or. Kiev, Ucraina;

2019- participarea în calitate de trainer la Programul de instruire: Jurnaliști pentru  Drepturile Sociale organizat de Centru de Investigații Jurnalistice, FES și CNSM;

2018- participarea în calitate de trainer la Programul de instruire: Jurnaliști pentru  Drepturile Sociale organizat de Centru de Investigații Jurnalistice, FES și CNSM;

18 iulie 2017- participararea în calitate de expert la dezbaterea publică asupra modificărilor la Codul muncii al RM organizată de IDIS ,,Viitorul" în parteneriat cu Fundaţia Friedrich Ebert Stifung;

15 martie 2017- participarea în rol de speaker în cadrul HR Networking organizat de Recruiter´s CLUB;

30 noiembrie- 03 decembrie 2016 participarea în cadrul proiectului de schimb de experienţă organizat de  BWI Pan- Europe Trade Union în cooperare cu SBTF, privind promovarea instanţelor specializate, or. Stockholm, Suedia; 

2016- participarea în cadrul Proiectul Fundației Friedrich Ebert Moldova ,,Impactul moratoriul asupra controlului de stat";

31 martie 2016- participarea în calitate de expert la Conferinţa Legislaţia Muncii organizat de HR Portal;

18 martie 2016- participarea la Conferinţa internaţională ,,Instanţe specializate în litigii de muncă- o opţiune de reformă pentru Republica Moldova", Chişinău; 

2014-2016- urmarea celor 4 seminare ale programului de formare de formatori sindicali realizat între 2014- 2016 în cooperare cu FO Méteaux (Franţa) şi Industrial Global Union;

2012-2013 reprezentant al CNSM în componenţa Grupului de lucru abilitat să examineze modificarea cadrului normativ în vederea reglementării raporturilor în domeniul externalizării;

18 decembrie 2012- participarea la Conferinţa tripartită pentru punerea în discuţie a priorităţilor legate de Munca Decentă şi de Ocupare (Consultări naţionale tripartite privind agenda de dezvoltare Post-2015) organizat de ONU în vederea completării Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM);

13- 14 noiembrie 2012 participarea la Atelierul de lucru tripartit privind Posibilele soluţii legislative pentru punerea în deplină conformitate a legislaţiei muncii din RM cu convenţiile OIM;

12- 20 septembrie 2012- urmarea cursului de calificare ,,Medierea în raporturile juridice de muncă",  desfăşurat în cadrul Academiei Muncii şi Relaţiilor Sociale, oraşul Moscova;

24 iulie 2012- participarea la Atelierul de lucru privind mecanismul de supraveghere al OIM şi punerea în aplicare a standartelor internaţionale a muncii;

21 iunie 2012- participarea la Atelierul de lucru privind ,,Practicile europene în materie de negocieri colective";

24- 25 aprilie 2012 participarea la ,,Trainig introductiv privind soluţionarea conflictelor de muncă- valoare adăugată a soluţionării pe cale amiabilă" organizat de OIM;

2011- 2014, studii de doctorat,  Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept; 

2008-2010, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, studii de masterat (magistru în drept);

2008- 2009, avocat stagiar, în cadrul biroului individual de avocaţi „Pavel Cucu"; 

2008- efectuarea cursurilor în cadrul Bursei de Valori a Moldovei şi obţinerea certificatului de calificare cu dreptul de a activa în cadrul persoanelor juridice licenţiate în domeniul pieţii valorilor mobiliare a Republicii Moldova (reprezentant profesionist pe piaţa valorilor mobiliare);

2004-2008 , Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, studii de licenţă (licenţiat în

drept);

2001-2003, studii liceale  în cadrul liceului teoretic Mihai Eminescu, or. Ungheni;

2001-2002, efectuarea cursurilor de studiere a limbii franceze în cadrul Alianţei Franceze, filiala Ungheni;

1992-2001 studii gimnaziale în cadrul liceului teoretic Mihai Eminescu, or. Ungheni;

 

Calificarea / diploma obţinută

 

 

2017- diplomă pentru participarea în rol de speaker în cadrul HR Networking organizat de Recruiter´s CLUB;

2016- certificat ce confirmă urmarea celor 4 seminare ale programului de formare de formatori sindicali realizat între 2014 şi 2016 în cooperare cu FO Méteaux (Franţa) şi Industrial Global Union;

2016- certificat ce confirmă participarea în calitate de expert al conferinţei Legislaţia Muncii organizat de HR Portal;

2012- certificat de  absolvire a cursului de calificare ,,Medierea în raporturile juridice de muncă",  desfăşurat în cadrul Academiei Muncii şi Relaţiilor Sociale, oraşul Moscova;

 

 

2011- certificat de participate la Atelierul de Instruire pentru Facilitatorii Auditului Participativ de Gen;

2010- admis în profesia de avocat în baza Hotărîrii Comisiei de Licenţiere a profesiei de avocat din 28.05.2010;

2010- certificat de participare la seminarul metodic Integrarea Interactivă a Materialelor Video în predarea Dreptului;

2010 - am absolvit   Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, ciclul II, (magistru în drept);

2008-  obţinerea certificatului de calificare cu dreptul de a activa în cadrul persoanelor juridice licenţiate în domeniul pieţii valorilor mobiliare a Republicii Moldova (reprezentant profesionist pe piaţa valorilor mobiliare) ;

2008-  am absolvit   Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, ciclul I, licenţiat în drept;

2004 - am absolvit Liceului teoretic, ,,Mihai Eminescu", or. Ungheni;

 

                                            

 

Experienta de munca

 

 

mai 2017- expert asociat în legislaţia muncii, Laboratorului Sociometric IDIS ,,Viitorul";

2016- prezent, participarea la  implimentarea  mai multor proiecte ale  Fundaţiei Friedrich Ebert Stifung;

2012- 2014, membru al Senatului Universitaţii de Stat din Moldova;

2013- 2015, membru a grupului de lucru privind implimentarea Proiectului CNV Internaţional ,,Planificare, monitorizare şi evaluarea activităţii sindicale" (PME) pentru anii 2013-2015;

2013- 2015, participarea la implimentarea programului ,,Dezvoltarea şi implimentarea strategiei de informare şi instruire privind drepturile social-economice şi de muncă ale salariaţilor pentru anii 2013-2015;

23.06.2010- prezent, avocat C.A. ,,Adrian LUNGU";

2008- prezent, lector universitar, magistru în drept, USM, Facultatea de Drept;

2008-  mai 2010, juristconsult în cadrul unei asociaţii de întreprinderi

2008- 2009, avocat-stagiar, în cadrul biroului individual de avocaţi „Pavel Cucu"; 

2008- practica de stat ;

2006- practica de producţie ;

2005- prezent membru a Uniunii Juriştilor din Republica Moldova;

2000- 2004 pe baze obşteşti am activat în cadrul „La strada" organizaţie care are drept menire preîntîmpinarea, combaterea traficului de fiinţe umane precum şi reabilitarea victimelor traficului de fiinţe umane;

Aptitudini şi competenţe personale

  -persoana mobilă

-comunicabilă

-ambiţioasă

-responsabilă

-abilităţi de lucru în echipă

Publicaţii

2011- coautor Dreptul muncii, indicaţii metodice (pentru lecţii practice), Chişinău, 2011, CEP USM;

- articol ,,Reglementări privind procedura de atestare a salariaţilor", Revista Naţională de Drept nr. 10-11, octombrie 2011, ediţie specială ,,Conferinţa Internaţională ştiinţifico- practică cu genericul ,,Societatea civilă în realizarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 2011-2016";

- decembrie 2013, coautor al broşurii ,,Aspecte juridice privind Contractul Individual de Muncă";

-decembrie 2013, coautor al Broşurii ,,Ghidul preşedintelui Comitetului Sindical";

- articol ,,Influenţa procesului de externalizare asupra raporturilor juridice de muncă în Republica Moldova şi în România", Revista Naţională de Drept nr. 11, noiembrie 2014";

- articol ,,Concepte generale privind flexibilitatea raporturilor juridice de muncă", Revista Naţională de Drept nr. 3, martie 2015";

- articol ,,Consideraţii teoretico- practice privind instituţia protecţiei datelor cu caracter personal ale salariatului", Revista Naţională de Drept nr. 9, septembrie 2015";

- coautor al studiului ,,Instanţe specializate în litigii de muncă. O evaluare a necesităţilor lor în Republica Moldova", Chişinău: Cartier juridic, 2016;

- autor, ,,Nota Analitică: Impactul şi efectele negative ale modificării Codului Muncii al RM (Legea nr. 188, 2017)", Chișinău, 2017;

- autor, ,,Nota Analitică: Legea zilierilor (Legea nr.22, 2018), Impactul asupra dreptului la muncă decentă și garanțiilor sociale pentru zilieriʼʼ, Chișinău, 2018;

 

Limba(i) maternă(e)

Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Franceza -  (bine),

Rusa (bine)

 

 

 

 

 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.