Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Chisari-Rurak Aliona
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT E-mail: chisarialiona@yahoo.com

Studii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formare profesională:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experienţă profesională:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte activităţi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferinţe ştiinţifice,

alte întruniri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaţii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participăriînactivităţi de elaborareaproiectelor de legi, de expertiză,

consultanţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membruîninstituţiişiorganizaţiinaţionaleşiinternaţionale

 

 

 

 

 

 

Premii, menţiuni, distincţii

 

 

 

 

 

Limbi srăine cunoscute:

  • Şcoala medie generală: 1984-1994

            Satul Tabani, raionul Briceni,

            Republica  Moldova

  • Studii superioare de licenţă: 1994-1999

            Facultatea de Drept, USM

  • Studii de masterat: 2000-2001

             Facultatea de Drept, USM

Tema tezei de master: "Participarea organelor de asigurări sociale în procesul civil".

  • Studii de doctorat: 2001- 2006

   Facultatea de Drept, USM

Tema tezei de doctor : "Reglementări juridice privind asistenţa socială a copilului şi a familiei cu copii în Republica Moldova".

 

 

 

Seminar de instruire"Compatibilitatea legislaţiei RM cu prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului„, Chişinău,2001

 

Seminar de instruire„Reabilitarea psiho-socială a copiilor/adolescenţilor retraşi din trafic şi reintegrarea lor pe termen lung", Centrul „La Strada", 02-04 noiembrie, 2005

 

•  Curs de instruire "Metode interactive de predare„, Chişinău 3-4 iulie, 2006 

 

•Curs de instruire „Formarea formatorilor în domeniul tehnicilor de căutare a locurilor de muncă", Proiectul TEMPUS JEP, 22-25 mai, 2007

 

Curs de instruire „Bazele Suportului Comunitar Incluziv", KEYSTON Human Services International, 9-12 martie, 2009

 

Curs de instruire„Introducere în Planificare Axată pe Persoană"KEYSTON Human Services International, 17-20 martie, 2009

 

Curs de instruire „Introducere în valorizarea rolului social" KEYSTON Human Services International, 23, 30 octombrie, 6,13,20 noiembrie 2009 

 

•Seminar „Concepţia serviciului social RESPIRO", Proiectul Moldova Dialogue, implementat de către Corporate& Management Consulting Group Ltd, 22-23 noiembrie 2011, 

 

•Curs Intensiv în Advocacy, Centru de Resurse pentru drepturile Omului, 25 noiembrie 2011

 

 

lector universitar la catedra Drept procesual civil, Facultatea de Drept,USM. (cursurile drept procesual civil, dreptul protecţiei sociale, dreptul asistenţei sociale, dreptul muncii, litigii de muncă)

01.09.1999 - noiembrie 2007.

 

conferenţiar universitarla catedra Dreptul muncii, Facultatea de Drept,USM. (cursurile dreptul protecţiei sociale, dreptul asistenţei sociale, dreptul muncii, litigii de muncă)noiembrie 2007 - prezent.

 

prodecanla Facultatea de Drept, USM,  2006-2008.

 

conferenţiar universitar la catedra Psihologie aplicată şi Asistenţă socială , Facultatea Psihologie şi Psihopedagogie specială, UPS "I. Creangă„ (cursul dreptul muncii, protecţiei sociale şi supervizarea serviciilor sociale), 2009-2010.

 

conferenţiar universitar la catedra Asistenţă Socială, Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială, USM (cursul Planificarea şi Organizarea Serviciilor Sociale), 2009-prezent.

 

conferenţiar universitar în cadrul Facultăţii de  Drept a                                               Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene (cursul dreptul protecţiei sociale), 2011 - prezent.

 

jurist în cadrul Asociaţiei de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Republica Moldova,2005-prezent.

 

jurist în cadrul Centrului „Speranţa" din mun. Chişinău,2005-prezent.

 

membru al grupului de lucru creat în vederea elaborării modificărilor la Codul Familiei al RM, proiectul "Dezvoltarea serviciilor sociale integrate pentru familiile vulnerabile şi copiii în situaţii de risc din Moldova", UNICEF-UE/TACIS, 2006.

 

consultant în vederea elaborării Culegerii de acte normative în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi familiei, UNICEF Moldova,2006.

 

consultant naţional în cadrul proiectului "Susţinere în implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova", UNDP, august 2007 - iunie 2008.

 

consultant juridic în cadrul proiectului "Informează-te şi apără-ţi drepturile„, Asociaţia Obştească "Iniţiativa pentru o nouă Europă„ , anul 2008.

 

jurist consultant în cadrul proiectului „Comunitate Incluzivă-Moldova„, Asociaţia Obştească "Keystone Human Services International Moldova Association„ ,(consultant în procesul de elaborare a proiectului Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi şi a proiectului Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi), 2009-2011.

expert în cadrul Proiectului Moldova Dialogue, implementat de către Corporate& Management Consulting Group Ltd, 2011.

 

• consilier pe probleme sociale,Guvernul RM august 2015-iunie 2017

•asistent, Parlamentul  RM iunie -septembrie 2017

 

Formator:

• seminare de instruire în domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei cu copii  petrecute cu părinţii şi copiii beneficiari ai Centrului "Speranţa„

• seminare de instruire în domeniul  drepturilor persoanelor cu dizabilităţi petrecute cu beneficiarii Centrului de Asistenţă Juridică pentru persoane cu dizabilităţi;

• seminare de instruire în domeniul dreptului protecţiei sociale petrecute cu avocaţii de teren şi organizate de către Asociaţia Avocaţilor Americani, Iniţiativa pentru supremaţia legii, prin intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID);

• seminare de instruire vizînd reglementările juridice în domeniul asistenţei sociale, petrecute cu asistenţii sociali comunitari şi organizate de către  Asociaţia Obştească "ADRA Moldova„.

• şcoala de vară pentru copii şi părinţi în cadrul programului Comunitate Incluzivă-Moldova, 22-26 august 2011.

 

 

  • Conferinţa ştiinţifică "Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002„, comunicarea: "Esenţa securităţii sociale„, Chişinău, 30 septembrie-6 octombrie 2003

 

Conferinţa ştiinţifică "Dezvoltarea constituţională a RM la etapa actuală„, comunicarea: " Esenţa asistenţei sociale „, Bălţi, 2006 

 

• Conferinţa ştiinţifică " Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene", comunicarea :  "Noţiunea şi clasificarea prestaţiilor de asistenţă socială acordate copilului sau familiei cu copii „, Chişinău,  28 ianuarie 2006"

 

• Conferinţa ştiinţifică "Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere„, comunicarea: "Reglementări juridice privind asistenţa socială a copilului lipsit de ocrotire părintească„, Chişinău, 28 septembrie 2006

 

•Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare". 

comunicarea :"Alternative ale instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi", Chişinău,2012. 

 

 

 

•Reprezentarea judiciară în procesul civil// Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria "Lucrări studenţeşti", Chişinău-1999, pag.71-74 (coautor: Volcovschi Viorica)

 

•Reprezentarea legală în procesul civil//Buletinulasociaţiei tinerilor jurişti, Revistă de drept, nr.4(17), Chişinău 1999, pag.78-85. 

 

•Statutul organelor de asigurări sociale în calitate de participanţi ai procesului civil//Administrarea publică, nr.1, Chişinău 2001, pag.91-98.

 

•Protecţia socială - prerogativă de bază a unui stat de drept//Administrarea publică, nr.4, Chişinău 2001, pag. 73-76. 

 

Dreptul protecţiei sociale. Material  metodic.//CE USM, Chişinău 2003. 82 pag.

 

Esenţa securităţii sociale//În  culegerea: „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 2000-2002 (30 septembrie - 6 octombrie 2003): Rezumatele comunicărilor", Chişinău, USM, 2003, p. 95-96

 

Esenţa asistenţei sociale//Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală = КонституционноеразвитиеРеспубликиМолдованасовременномэтапе", Bălţi, 2004, p. 1356-1360.

 

Noţiunea şi clasificarea prestaţiilor de asistenţă socială acordate copilului sau familiei cu copii//Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene. Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale. 28 ianuarie 2006". Red. şt. Gheorghe Duca, Gheorghe Costache, Chişinău, Tipografia Centrală, 2006, p. 943-946 

 

Noţiunea şi clasificarea serviciilor sociale destinate copilului sau familiei cu copii // Revista Naţională de Drept nr. 2, 2006, p. 85-88

 

Reglementări juridice privind serviciile sociale de zi destinate copilului sau familiei cu copii aflaţi în situaţie de risc social // Legea şi viaţa nr. 2, 2006, p. 46-48.

 

  • Statutul copilului aflat în situaţie de risc social// Legea şi viaţa nr. 3, 2006, p.54-55

 

Culegere de acte normative în domeniul protecţiei drepturilor copilului //„TRIGRAF-TIPAR"  SRL, Chişinău 2007, 688 p.(coautorat). 

 

• Ce trebuie să ştiţi despre pensii. GHID//"Primex Com„ SRL, Chişinău, 2008, 48 p. (coautor: Goncear Ludmila)

 

Pensia de la A la Z: Ghid (Ediţia a II-a) //"Primex Com„ SRL, Chişinău, 2010, 80 p. (coautor: Goncear Ludmila)

 

Alternative ale instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi// Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare". Rezumatele comunicărilor. - Chişinău: CEP USM, 2012, p.237-240.

 

•Incluziunea persoanelor cu dizabilităţi în câmpul muncii - realităţi şi perspective // Monitorul Social, nr.16 (decembrie), Chişinău: IDIS  „Viitorul", 2012, 16 p. (coautori: Gavriliţă Lucia. Cernomoriţ Tatiana)

  • Litigii ce rezultă din protecţia socială // Manualuljudecătoruluipentru cauze civile. - Chişinău: Tipografia Centrală, 2013, p.567-584 (coautorat).

 

•Dicţionar enciclopedic de sociologie: Chişinău, Tipografia Centrală, 2013, p. 472-476 (coautorat).

 

 

 

Consultant la elaborarea proiectelor de acte normative:

Legea RM pentru modificarea Codului Familiei 

Legea RM pentru modificarea Codului Muncii  

Legea RM  Codul Educaţiei

Proiectul Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi

Proiectul Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 

Proiectul Hotărîrii Guvernului RM privind serviciul social Locuinţa protejată 

Proiectul Hotărîrii Guvernului RM privind Serviciul social Casa Comunitară 

Proiectul Hotărîrii Guvernului  RM privind Serviciul social Respiro 

 

 

Membrul al SeminaruluiŞtiinţific de Profil (FacultateaSociologieşiAsistenţăSocială, USM)

• membru al Consiliului de Administrare în cadrul Asociaţiei Obşteşti "Asociaţia Femeilor de Carieră Juridică„

• membru al Consiliului de Administrare în cadrul Asociaţiei Obşteşti „Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie"

 

 

 

 

•Diplomă USM pentru merite deosebite în activitatea didactico-ştiinţifică, contribuţie substanţială la pregătirea cadrelor de înaltă calificare în domeniul  ştiinţelor juridice şi cu prilejul jubileului de 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept.

•Diplomă USM pentrucontribuţie substanţială în pregătirea cadrelor de înaltă calificare în domeniul dreptului şi cu prilejul Zilei juristului.

•Diplomă USM cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din învăţămînt pentru profesionalism înalt şi contribuţie în realizarea demersului educaţional.

•Medalia USM

•Diplomă KEISTONE Human Service International Moldova Association - cel mai profesionist jurist KEISTONE.

 

 

limba rusă - bine, limba franceză - mediu, limba engleză- începător

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.