<![CDATA[Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova]]> http://drept.usm.md/ 08.05.2021 ro http://drept.usm.md/ Copyright (c) 2021 http://drept.usm.md/Dispoziția nr. 68 din 07.05.2021 cu privire la organizarea sesiunii ordinare de vară în cadrul USM (anul de studii 2020-2021). <![CDATA[Dispoziția nr. 68 din 07.05.2021 cu privire la organizarea sesiunii ordinare de vară în cadrul USM (anul de studii 2020-2021). // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1566&t=/Infocentru/Anunturi/Dispozitia-nr-68-din-07052021-cu-privire-la-organizarea-sesiunii-ordinare-de-vara-in-cadrul-USM-anul-de-studii-2020-2021/ 07.05.2021 00:00 Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova organizează, în regim on-line, la data de 28 aprilie 2021 masa rotundă dedicată jubileului de 75 de ani a USM, cu genericul „Cauzele de nefuncționare a normei de incriminare prevăzute la art. 330/2 CP RM (Îmbogățirea ilicită)”. <![CDATA[Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova organizează, în regim on-line, la data de 28 aprilie 2021 masa rotundă dedicată jubileului de 75 de ani a USM, cu genericul „Cauzele de nefuncționare a normei de incriminare prevăzute la art. 330/2 CP RM (Îmbogățirea ilicită)”. // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1558&t=/Infocentru/Anunturi/Departamentul-Drept-penal-al-Facultatii-de-Drept-a-Universitatii-de-Stat-din-Moldova-organizeaza-in-regim-on-line-la-data-de-28-aprilie-2021-masa-rotunda-dedicata-jubileului-de-75-de-ani-a-USM-cu-genericul-Cauzele-de-nefunctionare-a-normei-de-incriminare-prevazute-la-art-3302-CP-RM-Imbogatirea-ilicita/ 27.04.2021 00:00 În cadrul Departamentului Drept Internațional și European la 23 aprilie 2021, ora 15.00 (online - moodle) își va desfășura lucrările Masă rotundă „Dreptul conflictelor armate în sec. XXI”. Evenimentul se înscrie în lista manifestărilor prilejuite aniversării a 75-a a Universității de Stat din Moldova. <![CDATA[În cadrul Departamentului Drept Internațional și European la 23 aprilie 2021, ora 15.00 (online - moodle) își va desfășura lucrările Masă rotundă „Dreptul conflictelor armate în sec. XXI”. Evenimentul se înscrie în lista manifestărilor prilejuite aniversării a 75-a a Universității de Stat din Moldova. // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1557&t=/Infocentru/Anunturi/In-cadrul-Departamentului-Drept-International-i-European-la-23-aprilie-2021-ora-1500-online-moodle-ii-va-desfaura-lucrarile-Masa-rotunda-Dreptul-conflictelor-armate-in-sec-XXI-Evenimentul-se-inscrie-in-lista-manifestarilor-prilejuite-aniversarii-a-75-a-a-Universitatii-de-Stat-din-Moldova/ 22.04.2021 00:00 La data de 26 aprilie, 2021, orele 15.00, în cadrul Departamentului Drept Public, Facultatea de Drept, USM, va avea loc evaluarea preliminară a tezei de doctor cu tema: „Axiologia inspecției judiciare în eficientizarea activității autorității judecătorești” <![CDATA[La data de 26 aprilie, 2021, orele 15.00, în cadrul Departamentului Drept Public, Facultatea de Drept, USM, va avea loc evaluarea preliminară a tezei de doctor cu tema: „Axiologia inspecției judiciare în eficientizarea activității autorității judecătorești” // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1553&t=/Infocentru/Anunturi/La-data-de-26-aprilie-2021-orele-1500-in-cadrul-Departamentului-Drept-Public-Facultatea-de-Drept-USM-va-avea-loc-evaluarea-preliminara-a-tezei-de-doctor-cu-tema-Axiologia-inspectiei-judiciare-in-eficientizarea-activitatii-autoritatii-judecatoreti/ 15.04.2021 00:00 Masa rotundă „JUSTIȚIA PENALĂ BAZATĂ PE RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN RM: STANDARDE PROFESIONALE ȘI ETICE” <![CDATA[Masa rotundă „JUSTIȚIA PENALĂ BAZATĂ PE RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN RM: STANDARDE PROFESIONALE ȘI ETICE” // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1552&t=/Infocentru/Anunturi/Masa-rotunda-JUSTIIA-PENALA-BAZATA-PE-RESPECTAREA-DREPTURILOR-OMULUI-IN-RM-STANDARDE-PROFESIONALE-I-ETICE/ 09.04.2021 00:00 [Masa rotundă] PROFESIONALISMUL ȘI STANDARDELE ETICE IN ACTIVITATEA ANGAJAȚILOR MAI: Repere de promovare a drepturilor omului în RM <![CDATA[[Masa rotundă] PROFESIONALISMUL ȘI STANDARDELE ETICE IN ACTIVITATEA ANGAJAȚILOR MAI: Repere de promovare a drepturilor omului în RM // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1549&t=/Infocentru/Anunturi/Masa-rotunda-PROFESIONALISMUL-I-STANDARDELE-ETICE-IN-ACTIVITATEA-ANGAJAILOR-MAI-Repere-de-promovare-a-drepturilor-omului-in-RM/ 01.04.2021 00:00 CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ ,,INFRACŢIUNEA - RĂSPUNDEREA PENALĂ - PEDEAPSA. DREPT ŞI CRIMINOLOGIE”, 25-26 MARTIE 2021 <![CDATA[CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ ,,INFRACŢIUNEA - RĂSPUNDEREA PENALĂ - PEDEAPSA. DREPT ŞI CRIMINOLOGIE”, 25-26 MARTIE 2021 // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1537&t=/Infocentru/Anunturi/CONFERINTA-STIINTIFICA-NATIONALA-CU-PARTICIPARE-INTERNATIONALA-INFRACTIUNEA-RASPUNDEREA-PENALA-PEDEAPSA-DREPT-SI-CRIMINOLOGIE-25-26-MARTIE-2021/ 23.03.2021 00:00 [Masa Rotundă] „Abordări legale privind sistemul public de asigurări sociale ale liberilor profesioniști din domeniul justiției”. <![CDATA[[Masa Rotundă] „Abordări legale privind sistemul public de asigurări sociale ale liberilor profesioniști din domeniul justiției”. // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1548&t=/Infocentru/Anunturi/Masa-Rotunda-Abordari-legale-privind-sistemul-public-de-asigurari-sociale-ale-liberilor-profesioniti-din-domeniul-justitiei/ 19.03.2021 00:00 [22-23 aprilie 2021] Conferința științifică a doctoranzilor „Metodologii contemporane de cercetare și evaluare juridică". <![CDATA[[22-23 aprilie 2021] Conferința științifică a doctoranzilor „Metodologii contemporane de cercetare și evaluare juridică". // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1530&t=/Infocentru/Anunturi/22-23-aprilie-2021-Conferinta-tiintifica-a-doctoranzilor-Metodologii-contemporane-de-cercetare-i-evaluare-juridica/ 16.03.2021 00:00 Apel de înregistrare pentru Competiția Națională de Comunicare Juridică „Ella Negruzzi” 2020. <![CDATA[Apel de înregistrare pentru Competiția Națională de Comunicare Juridică „Ella Negruzzi” 2020. // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1543&t=/Infocentru/Anunturi/Apel-de-inregistrare-pentru-Competitia-Nationala-de-Comunicare-Juridica-Ella-Negruzzi-2020/ 12.03.2021 00:00 [ 03.03.2021 ]Masa rotundă „REPERE ETICE PENTRU O CARIERĂ JURIDICĂ DE SUCCES” <![CDATA[[ 03.03.2021 ]Masa rotundă „REPERE ETICE PENTRU O CARIERĂ JURIDICĂ DE SUCCES” // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1531&t=/Infocentru/Anunturi/03032021-Masa-rotunda-REPERE-ETICE-PENTRU-O-CARIERA-JURIDICA-DE-SUCCES/ 25.02.2021 00:00 [26 februarie 2021] Masă rotundă „Mecanismul de asigurare a executării pedepselor privative și neprivative de libertate în Republica Moldova” <![CDATA[[26 februarie 2021] Masă rotundă „Mecanismul de asigurare a executării pedepselor privative și neprivative de libertate în Republica Moldova” // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1525&t=/Infocentru/Anunturi/26-februarie-2021-Masa-rotunda-Mecanismul-de-asigurare-a-executarii-pedepselor-privative-i-neprivative-de-libertate-in-Republica-Moldova/ 23.02.2021 00:00 [24 februarie 2020] Masa rotundă ”Rolul și impactul Dreptului internațional în procesul de stabilire și menținere a relațiilor Republicii Moldova pe arena internațională” <![CDATA[[24 februarie 2020] Masa rotundă ”Rolul și impactul Dreptului internațional în procesul de stabilire și menținere a relațiilor Republicii Moldova pe arena internațională” // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1528&t=/Infocentru/Anunturi/24-februarie-2020-Masa-rotunda-Rolul-i-impactul-Dreptului-international-in-procesul-de-stabilire-i-mentinere-a-relatiilor-Republicii-Moldova-pe-arena-internationala/ 22.02.2021 00:00 Lista studenților anului I, incluși la disciplinele opționale pentru semestrul II. <![CDATA[Lista studenților anului I, incluși la disciplinele opționale pentru semestrul II. // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1516&t=/Infocentru/Anunturi/Lista-studentilor-anului-I-inclui-la-disciplinele-optionale-pentru-semestrul-II/ 10.01.2021 00:00 Nuremberg Moot Court 2021 <![CDATA[Nuremberg Moot Court 2021 // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1509&t=/Infocentru/Anunturi/Nuremberg-Moot-Court-2021/ 21.12.2020 00:00 SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE TOTALIZARE MECANISME DE GUVERNARE AXATE PE DREPTURILE OMULUI: DIMENSIUNI, PERSPECTIVE ȘI IMPEDIMENTE DE REALIZARE <![CDATA[SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE TOTALIZARE MECANISME DE GUVERNARE AXATE PE DREPTURILE OMULUI: DIMENSIUNI, PERSPECTIVE ȘI IMPEDIMENTE DE REALIZARE // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1510&t=/Infocentru/Anunturi/SEMINARULUI-TIINIFIC-DE-TOTALIZARE-MECANISME-DE-GUVERNARE-AXATE-PE-DREPTURILE-OMULUI-DIMENSIUNI-PERSPECTIVE-I-IMPEDIMENTE-DE-REALIZARE/ 21.12.2020 00:00 La data de 7 decembrie, ora 11:00 este stabilită spre realizare Lecția publică la tema „Specificul infracțiunilor motivate de prejudecată sau ură". <![CDATA[La data de 7 decembrie, ora 11:00 este stabilită spre realizare Lecția publică la tema „Specificul infracțiunilor motivate de prejudecată sau ură". // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1506&t=/Infocentru/Anunturi/La-data-de-7-decembrie-ora-1100-este-stabilita-spre-realizare-Lectia-publica-la-tema-Specificul-infractiunilor-motivate-de-prejudecata-sau-ura/ 07.12.2020 00:00 În date de 7 decembrie, orele 17.30, Colegiul Europei organizează o prezentare de burse pentru studenții Facultății de Drept a USM. <![CDATA[În date de 7 decembrie, orele 17.30, Colegiul Europei organizează o prezentare de burse pentru studenții Facultății de Drept a USM. // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1507&t=/Infocentru/Anunturi/In-date-de-7-decembrie-orele-1730-Colegiul-Europei-organizeaza-o-prezentare-de-burse-pentru-studentii-Facultatii-de-Drept-a-USM/ 07.12.2020 00:00 Ordin nr. 203 din 02.12.2020 cu privire la activitatea blocului nr.2 în perioada 05.12.2020 - 07.12.2020 <![CDATA[Ordin nr. 203 din 02.12.2020 cu privire la activitatea blocului nr.2 în perioada 05.12.2020 - 07.12.2020 // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1504&t=/Infocentru/Anunturi/Ordin-nr-203-din-02122020-cu-privire-la-activitatea-blocului-nr2-in-perioada-05122020-07122020/ 03.12.2020 00:00 DECIZIA nr. 2 din 16 noiembrie 2020 a Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al USM, modificată prin decizia nr.1 din 01.12.2020 <![CDATA[DECIZIA nr. 2 din 16 noiembrie 2020 a Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al USM, modificată prin decizia nr.1 din 01.12.2020 // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1505&t=/Infocentru/Anunturi/DECIZIA-nr-2-din-16-noiembrie-2020-a-Consiliului-pentru-Dezvoltare-Strategica-Institutionala-al-USM-modificata-prin-decizia-nr1-din-01122020/ 03.12.2020 00:00 DECIZIA nr. 1 din 16 noiembrie 2020 a Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al USM. <![CDATA[DECIZIA nr. 1 din 16 noiembrie 2020 a Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al USM. // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1501&t=/Infocentru/Anunturi/DECIZIA-nr-1-din-16-noiembrie-2020-a-Consiliului-pentru-Dezvoltare-Strategica-Institutionala-al-USM/ 18.11.2020 00:00 Masa rotundă „Experiențe de E-guvernare”, 27 noiembrie 2020, ora 12:30 <![CDATA[Masa rotundă „Experiențe de E-guvernare”, 27 noiembrie 2020, ora 12:30 // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1502&t=/Infocentru/Anunturi/Masa-rotunda-Experiente-de-E-guvernare-27-noiembrie-2020-ora-1230/ 16.11.2020 00:00 La data de 6 noiembrie, 2020, ora 14.00, în format online, în sala 119, bloc 2, USM, va avea loc susținerea tezei de doctorat cu tema:... <![CDATA[La data de 6 noiembrie, 2020, ora 14.00, în format online, în sala 119, bloc 2, USM, va avea loc susținerea tezei de doctorat cu tema:... // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1497&t=/Infocentru/Anunturi/La-data-de-6-noiembrie-2020-ora-1400-in-format-online-in-sala-119-bloc-2-USM-va-avea-loc-sustinerea-tezei-de-doctorat-cu-tema/ 05.11.2020 00:00 La 23 octombrie 2020,ora 13.00, în incinta Facultăţii de Drept a USM (str. Mihail Kogălniceanu, 67, bloc.2, bir. 216). Departamentul Drept Penal al Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova organizează... <![CDATA[La 23 octombrie 2020,ora 13.00, în incinta Facultăţii de Drept a USM (str. Mihail Kogălniceanu, 67, bloc.2, bir. 216). Departamentul Drept Penal al Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova organizează... // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1492&t=/Infocentru/Anunturi/La-23-octombrie-2020ora-1300-in-incinta-Facultatii-de-Drept-a-USM-str-Mihail-Kogalniceanu-67-bloc2-bir-216-Departamentul-Drept-Penal-al-Facultatii-de-Drept-a-Universitatii-de-Stat-din-Moldova-organizeaza/ 22.10.2020 00:00 Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, se organizează tradiționala conferință științifico-practică cu participare internațională: „STATUL, SECURITATEA ȘI DREPTURILE OMULUI ÎN ERA DIGITALĂ”, în perioada 10-11 decembrie 2020. <![CDATA[Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, se organizează tradiționala conferință științifico-practică cu participare internațională: „STATUL, SECURITATEA ȘI DREPTURILE OMULUI ÎN ERA DIGITALĂ”, în perioada 10-11 decembrie 2020. // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1487&t=/Infocentru/Anunturi/Cu-ocazia-Zilei-Internationale-a-Drepturilor-Omului-se-organizeaza-traditionala-conferinta-tiintifico-practica-cu-participare-internationala-STATUL-SECURITATEA-I-DREPTURILE-OMULUI-IN-ERA-DIGITALA-in-perioada-10-11-decembrie-2020/ 21.10.2020 00:00 La 26 octombrie 2020, ora 12:30, în cadrul Laboratorului Cercetări Științifice „Drept Public Comparat și E-guvernare”... <![CDATA[La 26 octombrie 2020, ora 12:30, în cadrul Laboratorului Cercetări Științifice „Drept Public Comparat și E-guvernare”... // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1491&t=/Infocentru/Anunturi/La-26-octombrie-2020-ora-1230-in-cadrul-Laboratorului-Cercetari-tiintifice-Drept-Public-Comparat-i-E-guvernare/ 21.10.2020 00:00 20 octombrie 2020, ora 17.30, Departamentul Drept Penal va organiza Lecția publică cu genericul “Traficul de ființe umane comis în mediul online” <![CDATA[20 octombrie 2020, ora 17.30, Departamentul Drept Penal va organiza Lecția publică cu genericul “Traficul de ființe umane comis în mediul online” // Anunțuri]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1489&t=/Infocentru/Anunturi/20-octombrie-2020-ora-1730-Departamentul-Drept-Penal-va-organiza-Lectia-publica-cu-genericul-Traficul-de-fiinte-umane-comis-in-mediul-online/ 16.10.2020 00:00 Adrian Popenco „Aspecte teoretice și practice ale infracțiunii de neglijență în serviciu” <![CDATA[Adrian Popenco „Aspecte teoretice și practice ale infracțiunii de neglijență în serviciu” // Rezumate Teze]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=345&id=1483&t=/Cicluri-de-studii/coala-Doctorala-tiinte-Juridice/Studii-de-Doctorat/Teze-de-doctorat/Rezumate-Teze/Adrian-Popenco-Aspecte-teoretice-i-practice-ale-infractiunii-de-neglijenta-in-serviciu/ 13.10.2020 00:00 Adrian Popenco „Aspecte teoretice și practice ale infracțiunii de neglijență în serviciu” <![CDATA[Adrian Popenco „Aspecte teoretice și practice ale infracțiunii de neglijență în serviciu” // Susținere publică]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=346&id=1484&t=/Cicluri-de-studii/coala-Doctorala-tiinte-Juridice/Studii-de-Doctorat/Teze-de-doctorat/Sustinere-publica/Adrian-Popenco-Aspecte-teoretice-i-practice-ale-infractiunii-de-neglijenta-in-serviciu/ 13.10.2020 00:00 Violeta M. Cojocaru „Actul terorist în contextul dreptului penal” <![CDATA[Violeta M. Cojocaru „Actul terorist în contextul dreptului penal” // Rezumate Teze]]> http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=345&id=1475&t=/Cicluri-de-studii/coala-Doctorala-tiinte-Juridice/Studii-de-Doctorat/Teze-de-doctorat/Rezumate-Teze/Violeta-M-Cojocaru-Actul-terorist-in-contextul-dreptului-penal/ 01.10.2020 00:00