Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Cursuri Test

Un rol important în procesul de adaptare a mijloacelor de apărare socială în raport cu modificarea şi evoluţia relaţiilor sociale îl joacă şi teoria calificării infracţiunilor. Calificarea infracţiunilor constituie fundamentul pentru stabilirea pedepsei, liberarea de răspundere şi pedeapsă penală, aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical şi educativ, reprezentând baza aplicării legii penale în practica judiciară. Menirea cursului constă în familiarizarea studenţilor cu instituţiile de bază ale calificării infracţiunilor, baza juridică a calificării în procesul calificării infracţiunilor, calificarea unor forme speciale  ale activităţii infracţionale, calificarea pluralităţii de infracţiuni, precum şi concurenţa normelor penale în procesul calificării infracţiunilor. În formarea specialiştilor în domeniul jurisprudenţei, Calificarea infracţiunilor ocupă un loc determinant, reieşind din faptul  că viitorul specialist capătă abilităţi în vederea analizei, interpretării şi aplicării corecte a normelor de drept penal. 

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrul 5
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              4

vdvdfdfgdgdfg

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.